Garancijski uvjeti

Za kupljenu robu vrijede opći garancijski uvjeti i odredbe u prilogu pojedine robe. Dostavnica vrijedi kao garancijski list, ako garancijski list nije bio priložen prilikom dostave. IT grupa d.o.o. garantira da uređaji prilikom otpreme nemaju konstrukcijskih, proizvodnih, materijalnih ili funkcijskih grešaka.

 

Garancijski rok počinje s danom kupnje. Garancija za tehnički proizvod je najmanje 12 mjeseci. Proizvođač za određene tehničke proizvode nudi duži garancijski rok od minimalnog, što se u tom slučaju vidi iz priloženog garancijskog lista. Za tehničke proizvode, za koje period trajanja garancije nije naveden u garancijskom listu, dostavnici ili računu, podrazumijeva se da garancija traje 12mjeseci.

 

Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

 • ako kupac nije postupao u skladu s uputama za upotrebu proizvoda,
 • ako je kupac nestručno ili nepažljivo rukovao proizvodom,
 • ako je proizvodom rukovala neovlaštena osoba,
 • ako je došlo do kvara zbog više sile (npr. udar groma, nejednake napetosti u mreži, itd.),
 • ako je bila izvršena nepravilna montaža,
 • ako je došlo do kvara zbog upotrebe neprimjernog potrošnog materijala (npr. ako je u pisač umetnut obnovljen  toner, a koji nije prodan od strane IT grupe d.o.o, itd.),
 • ako je došlo do kvara tijekom transporta nakon isporuke proizvoda,
 • ako je oprema namještena u neprimjernom prostoru (vlaga, prašina, vrućina, mraz, itd.),
 • ako je došlo do kvara zbog prenapona ili istjecanja baterija,
 • ako su u proizvod bili ugrađeni neoriginalni dijelovi,
 • ako je proizvod bio nepravilno održavan,
 • ako je kupac korištenje proizvoda prilagodio svojim specifičnim zahtjevima koji nisu u skladu s namjenom propisane upotrebe

 

Iz garancije su izuzeti potrošni dijelovi koji su podvrgnuti stalnom trošenju (mediji, trakovi, toneri, glave pisača, jedinice za razvijanje, projektorske žarulje, baterije, itd.).  Garancijski rok se ne odnosi na programsku opremu, koja je predmet intelektualnog vlasništva. Čišćenje proizvoda za vrijeme garancije također nije besplatno.

Proizvod koji se pokvari u garancijskom roku, popravit ćemo u roku od 45 dana, a ukoliko je moguće, i na želju kupca, zamijeniti novim. Servis, odnosno dobavljač ne jamči za podatke na memorijskim karticama. Za neopravdane reklamacijske zahtjeve zaračunavamo uslugu po važećem cjeniku.

Za uvažavanje garancije se preporučuje dostavljanje reklamacijskog zapisnika s opisom greške i okoline u kojoj je uređaj bilo korišten, kopije dostavnice i računa te garancijski list. Ostvarivanje garancije moguće je za opremu koja prilikom kupnje ima priložen garancijski list te cjelokupnu tehničku dokumentaciju. Obvezno je priložiti barem jedan dokument (dostavnica, račun, garancijski list) iz kojega se vidi datum kupnje opreme. Pri proizvodima koji imaju originalan garancijski list sa serijskim brojem, potrebno je priložiti i njega.

 

Za sve dodatne informacije i objašnjenja na raspolaganju smo vam na telefonu 01/2220-600 ili na adresi elektronske pošte: info@it-grupa.hr.
Image

IT grupa d.o.o. - znanje :: inovativnost :: razvoj

Naziv:    IT Grupa d.o.o.         
Adresa:     Lošinjska ulica 5, 10000 Zagreb        
Telefon:    + 385 (0)1 2220 600
Fax:    + 385 (0)1 2220 610
E-mail:    info@it-grupa.hr
OIB:    80019116338
Matični broj:    02145456

 

Proizvodi i rješenja

Usluge

O nama