Zaštita i sigurnost računalne mreže

Proizvod koji Vam donosi kompletnu zaštitu i sigurnost

Zaštitite svoju mrežu i podatke najnaprednijim UTM uređajima te osigurajte svoju organizaciju od sve većih rizika, sve naprednijih cyber napada te zloćudnih softvera.

Uređajima i uslugama koje nudimo u potpunosti se prilagođavamo Vašim potrebama i zahtjevima te gradimo Vašu infrastrukturu kako bi bila efikasna i sigurna. 

Osiguravamo Vam:

  • potpunu mrežnu sigurnost
  • kontrolu pristupa web stranicama i nedozvoljenim sadržajima
  • e-mail sigurnost (ANTIVIRUS & ANTISPAM)
  • sigurnost aplikacija na internetu
  • sigurnost u virtualnim okruženjima
  • pouzdan i fleksibilan pristup poslovnoj mreži sa udaljenih lokacija
  • mogućnost davanja prioriteta određenim aplikacijama i web uslugama
  • mogućnost spajanja više internet operatera radi osiguravanja internet veze